2016/108 Sociale Verzekeringsbank informeert AOW-er in buitenland niet actief over wijziging in zijn AOW-leeftijd

Publicatienummer
2016/108
Rapport

De heer Duisenberg (fictieve naam) woont al jaren in Denemarken. Hij gaat ervan uit dat hij vanaf zijn 65e jaar AOW gaat ontvangen, vanaf mei 2016 in zijn geval. Hij heeft immers in 2010 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een pensioenoverzicht gekregen waarop dit staat vermeld. Omdat in 2016 bericht hierover uitblijft neemt hij contact op met de SVB. Daar krijgt hij te horen dat hij pas zes maanden na zijn 65e AOW gaat ontvangen, dus pas in november 2016. Hij dient hierover een klacht in bij de SVB omdat hij hierover niet is geïnformeerd. Deze laat hem weten dat de wetgeving in 2013 is aangepast en dat hij daarom later AOW gaat ontvangen. De heer Duisenberg legt zijn klacht voor aan de Nationale ombudsman, die de SVB een aantal vragen stelt over de informatieverstrekking rondom de verhoging van de AOW-leeftijd. De SVB heeft deze wetswijziging voornamelijk via de website en algemene kanalen, zoals radiospotjes, kenbaar gemaakt. In Nederland is men hierover dan ook doorgaans goed op de hoogte. In het buitenland echter is de verhoging van de AOW-leeftijd minder bekend. De SVB heeft ervoor gekozen om de toekomstig AOW-gerechtigden in het buitenland niet actief te informeren en gaat ervan uit dat deze groep zich via internet op de hoogte stelt van wijzigingen in de AOW-leeftijd. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de SVB de toekomstige AOW-gerechtigden in het buitenland wel zou moeten informeren. De klacht van de heer Duisenberg is gegrond

Instantie: Sociale Verzekeringsbank

Klacht:

verzoeker niet geïnformeerd over de wijziging in zijn AOW-leeftijd

Oordeel:
Gegrond