2016/054 Politie Den Haag dient extra terughoudend te zijn met toepassen van geweld in bepaalde situaties

Rapportnummer
2016/054
Rapport

Verzoekster wordt staande gehouden door twee politieambtenaren in verband met een verkeersovertreding. De situatie escaleert zodanig, dat zij geboeid wordt meegenomen naar het politiebureau.

Zij klaagt er over dat de politie escalerend heeft opgetreden tijdens de staandehouding terwijl zij haar medewerking heeft verleend. Tevens klaagt zij er over dat de politie geweld heeft gebruikt om haar naar het politiebureau over te brengen en haar de overbrenging naar het bureau heeft geboeid.

Verzoekster was geïrriteerd over het feit dat zij was staande gehouden. Zij had geen geldig identiteitsbewijs voorhanden waarop de politieambtenaren haar een aantal vragen stelden om haar opgegeven identiteit te kunnen controleren. Het gesprek escaleert en op het moment dat verzoekster in haar auto stapt, wordt zij aangehouden. Verzoekster stelt dat zij in haar auto stapte om te kijken of haar rijbewijs misschien toch niet in haar dashboardkastje lag. De politieambtenaren dachten dat zij weg probeerde te rijden en hebben haar uit de auto getrokken. Gezien het verzet van verzoekster is zij geboeid naar het politiebureau vervoerd. Tijdens het vervoer zegt verzoekster dat zij meermalen in haar buik is geslagen. De betrokken politieambtenaar verklaart dat verzoekster haar in haar gezicht had gespuugd en dat zij om herhaling hiervan te voorkomen verzoekster op haar zij op de achterbank had geduwd en met haar been en bovenlichaam verzoekster in deze positie hield. Toen verzoekster met haar handen in de buurt van de pepperspray aan de riem van de politieambtenaar kwam, heeft zij haar twee stoten in haar zij gegeven.

De Nationale ombudsman heeft niet vast kunnen stellen dat het gedrag van de betrokken politieambtenaren de situatie onnodig heeft laten escaleren. Met betrekking tot het geweld komt de Nationale ombudsman tot de conclusie dat het gebruikte geweld om verzoekster uit de auto te halen, te boeien en achter in de politieauto op de bank te leggen gerechtvaardigd was. Met betrekking tot het geven van de stoten in haar zij oordeelt de Nationale ombudsman dat dit wel buiten proportioneel was. De politie dient extra terughoudend te zijn met het toepassen van geweld bij iemand die geboeid is. Het had in de rede gelegen om de gevaarzetting van een eventuele greep naar de pepperspray op te heffen door een andere positie te kiezen op de achterbank. Het willen voorkomen dat een aangehouden verdachte in het gezicht kan spugen, is naar het oordeel van de Nationale ombudsman alleszins begrijpelijk, maar het kan niet het stompen in de buik rechtvaardigen.

De klacht over het gebruikte geweld is gegrond, wegens schending van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. De klachten met betrekking tot het onnodig escalerend optreden en het gebruik van de handboeien zijn niet gegrond.

Instantie: politie-eenheid Den Haag

Klacht:

gebruikte geweld

Oordeel:
Gegrond

Instantie: politie-eenheid Den Haag

Klacht:

onnodig escalerend opgetreden

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: politie-eenheid Den Haag

Klacht:

gebruik van handboeien

Oordeel:
Niet gegrond