2016/040 BJZ Noord-Brabant schiet tekort bij afhandeling klacht over handelen medewerkster

Rapportnummer
2016/040
Rapport

Verzoeksters ex-schoonzuster, werkzaam bij het AMK, heeft een melding gedaan bij een ander AMK. Verzoekster klaagt over niet professioneel en integer handelen van deze medewerkster.
BJZ heeft de klacht niet-ontvankelijk verklaard, maar heeft niet aangegeven waar verzoekster dan wel met haar klacht terecht kan.  BJZ heeft in het kader van het onderzoek alsnog aangegeven dat de mogelijkheid van tuchtrecht bestaat.

De Nationale ombudsman toetst aan het behoorlijkheidsvereiste van fair play. De Nationale ombudsman vindt het niet juist dat BJZ verzoekster niet meteen op de mogelijkheid van tuchtrecht heeft gewezen. Hiermee heeft BJZ verzoekster niet adequaat verwezen.

Instantie: Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Klacht:

geen adequate reactie gegeven op verzoeksters klacht over onvoldoende professioneel en integer handelen van een medewerkster van het voormalige AMK (Advies en Meldpunt Kinder­mishandeling) Noord-Brabant, omdat BJZ haar klacht niet zelf heeft behandeld, en haar evenmin heeft verwezen naar een instantie waar zij wel terecht kon.

Oordeel:
Gegrond