2015/049 UWV moet ook in chatsessie doorvragen om stageverzoek uitkeringsgerechtigde te beoordelen

Rapportnummer
2015/049
Rapport

Verzoeker, die werkloos was en WW ontving, legde via de digitale Werkmap van het UWV een vraag voor aan de adviseur werk over het lopen van stage. Hij kon dat mogelijk gaan doen en wilde nu graag weten welke voorwaarden daarvoor dan golden.

Op basis van het antwoord dat hij van de adviseur van het UWV kreeg besloot hij echter, hiermee niet verder te gaan.

Enige tijd later hoorde verzoeker van iemand die hij kende dat het toch anders zat en toen zocht hij opnieuw contact met het UWV, via de Werkmap. Uit de berichtenwisseling die toen volgde werd duidelijk dat er toch wel meer mogelijkheden waren voor het lopen van stage dan verzoeker aanvankelijk had begrepen. Hij diende hierover een klacht in, eerst bij het UWV en daarna bij de Nationale ombudsman; hij vond dat hij de mogelijkheid van een stage en wellicht zelfs een daaropvolgende baan was misgelopen door het advies dat hij in eerste instantie van het UWV had gekregen.

De Nationale ombudsman stelde vast dat de wijze van communiceren van beide kanten niet goed was verlopen. Verzoeker stelde een vrij algemene vraag en kreeg daarop ook een algemeen antwoord. Hij vroeg ook niet meer om een verduidelijking, maar besloot op basis van dat antwoord blijkbaar dat het volgen van een stage geen goede optie voor hem was. De Adviseur werk daarentegen zag in de vraag van verzoeker geen uitnodiging om in gesprek te gaan over diens concrete uitzichten op een stageplek en daardoor wellicht op betaald werk. Zijn reactie was ook weinig uitnodigend; hij wees vooral op de mogelijke nadelen voor verzoeker.

Van een Adviseur werk mag worden verwacht dat hij een WW-gerechtigde zoveel mogelijk ondersteunt bij het vinden van betaald werk. Nu die ondersteuning niet langer face to face wordt gegeven maar digitaal via de Werkmap moet verlopen, moet een nieuwe invulling worden gegeven aan het meedenken met werkzoekenden. De wijze waarop de Adviseur werk van het UWV in april 2014 heeft gereageerd op de vraag van verzoeker voldoet niet aan het vereiste van goede informatieverstrekking.

De gedraging is niet behoorlijk.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

wijze van informatieverstrekking door de Adviseur werk, via de Werkmap van het UWV.

Oordeel:
Gegrond