2014/212 Gemeente moet in waarschuwingsbrieven alleen concreet vastgestelde feiten weergeven

Rapportnummer
2014/212
Rapport

Een groep personen heeft een brief van de burgemeester ontvangen voorafgaand aan de jaarwisseling. Met die brief worden zij gewaarschuwd om geen overlast te veroorzaken of de openbare orde te verstoren. Zij ontvangen de brief omdat zij bij de voorgaande jaarwisseling volgens de burgemeester betrokken waren bij incidenten.

Verzoekers klagen erover dat de burgemeester hen een waarschuwingsbrief heeft gestuurd en met name over de inhoud van de brief. Zij vinden dat zij door de inhoud ten onrechte worden beschuldigd. De burgemeester heeft een verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente. Hij heeft een aantal middelen tot zijn beschikking, waaronder het verzenden van een waarschuwingsbrief. De burgemeester heeft de waarschuwingsbrief geschreven aan mensen die door de politie waren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij overlast en verstoring van de openbare orde. De betrokkenen waren geen van allen onherroepelijk veroordeeld. Een deel was al vrijgesproken of werd niet vervolgd, de overigen zijn uiteindelijk in hoger beroep vrijgesproken.

De Nationale ombudsman vindt dat de burgemeester een waarschuwingsbrief mag verzenden aan mensen die zijn aangehouden, ook al is er geen sprake van een veroordeling. De brief is een middel dat niet onnodig ingrijpt in de in het leven van de betrokkenen, terwijl het wel bij kan dragen aan de veiligheid van de inwoners in de gemeente. Hij vindt dat de toonzetting van de brief wel onnodig beschuldigend. Met deze toon heeft de burgemeester onnodig escalerend gehandeld.

De ombudsman acht de klacht over de inhoud van de brief gegrond wegens schending van het vereiste van de-escalatie. De ombudsman beveelt de burgemeester aan om in waarschuwingsbrieven alleen concreet vastgestelde feiten weer te geven. Daarnaast beveelt hij aan om de mogelijkheid te bieden om in gesprek te gaan.

Instantie: Burgemeester van gemeente Zoetermeer

Klacht:

verzending van de brief

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Burgemeester van gemeente Zoetermeer

Klacht:

toonzetting van de brief

Oordeel:
Gegrond