2014/001: Politie treedt woning binnen van vrouw met drieling wegens verdenking van verdwijning

Rapportnummer
2014/001
Rapport

Verzoekster emigreerde met haar 5-jarige drieling naar Zweden. De politie kreeg een melding dat het gezin plotseling was verdwenen en werd verzocht een onderzoek in te stellen naar de verblijfplaats van het gezin. Politieambtenaren bezochten verzoeksters voormalige woonadres. Ook daarna zette de politie het onderzoek voort en bezochten politieambtenaren onder meer verzoeksters voormalige buurman, aan wie zij vragen stelden over verzoeksters verblijfplaats.

Verzoekster klaagde erover dat de politie zonder duidelijke reden en zonder machtiging haar woning zijn binnengetreden.

Het is niet duidelijk geworden met welk doel de politie de woning heeft betreden nu zij geen onderzoek in de woning heeft verricht. Hoezeer de ombudsman ook begrip kan opbrengen voor het feit dat de politie duidelijkheid wilde over de verblijfplaats van de kinderen, is hij toch van oordeel dat het binnentreden niet juist was.

Het huisrecht is geschonden.

De klacht over het buurtonderzoek is niet gegrond.

Instantie: Regionale politie-eenheid Amsterdam

Klacht:

verzoeksters woning op 17 december 2012 zonder duidelijke reden en zonder machtiging binnengetreden

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Regionale politie-eenheid Amsterdam

Klacht:

zonder enige grond (ook na 17 december 2012) een buurtonderzoek ingesteld en daarmee verzoeksters privacy geschonden

Oordeel:
Niet gegrond