2013/180: Bewoners recreatiepark klagen over niet terugbetalen leges door Gemeente Berkelland

Rapportnummer
2013/180
Rapport

Een groep bewoners van een recreatiepark moest € 950 leges betalen om er permanent te mogen wonen. Zij maakten hier bezwaar tegen, maar de gemeente bleef bij de beslissing. Eén van de bewoners legde de zaak voor aan de rechter. De rechter vond dat hij de leges niet hoefde te betalen. Hij kreeg het bedrag terug. Omdat de situatie van de andere bewoners precies hetzelfde was, vroegen zij bij de gemeente het geld ook terug. De gemeente wilde dat niet doen, omdat zij niet naar de rechter waren gegaan en de beslissing van de gemeente dat zij moesten betalen daarom definitief was geworden

Verzoeker klaagt er namens de medebewoners over dat de gemeente niet bereid is de legeskosten te vergoeden aan de bewoners die niet naar de rechter zijn gegaan.

Het staat buiten kijf dat de bewoners het geld wel terug zouden hebben gekregen als zij ook naar de rechter waren gegaan. Daarom vindt de Nationale ombudsman het niet coulant om deze bewoners de legeskosten niet terug te betalen.

De klacht is getoetst aan het vereiste van een coulante opstelling.

Met instemming heeft de Nationale ombudsman kennisgenomen van het feit dat de gemeente ondertussen heeft besloten de legeskosten met rentevergoeding aan de betrokkenen terug te betalen.

Instantie: Gemeente Berkelland

Klacht:

niet bereid om de legeskosten voor het verkrijgen van een vrijstelling voor permanente bewoning te restitueren.

Oordeel:
Gegrond