2013/156: Verzoeker klaagt dat CBR zijn partner niet toelaat tot rijexamen ivm niet kunnen tonen ID-bewijs

Rapportnummer
2013/156
Rapport

De partner van verzoeker diende haar paspoort in te leveren bij het Chinese consulaat in verband met een visumaanvraag. Twee weken later zou zij haar praktijkexamen moeten verrichten. Men dient dan een geldig identiteitsbewijs te tonen. Mevrouw toonde bij aanvang van het examen een kopie van haar paspoort, dit was niet voldoende. Het theoriecertificaat van mevrouw verliep bijna. De examinator stelde op het moment van het geplande examen voor om een andere datum te plannen, op het moment dat haar paspoort wel weer beschikbaar was en het theoriecertificaat nog geldig. Mevrouw stelde dat dat geen optie was aangezien haar rijschool geen auto beschikbaar had wegens vakantie van haar instructeur. De examinator stelde voor om een andere rijschool te benaderen. Dit heeft mevrouw niet gedaan. Het rijexamen heeft geen doorgang kunnen vinden.

Verzoeker klaagt erover dat het CBR zijn partner niet heeft toegelaten tot het rijexamen. Dit, omdat zij haar identiteitsbewijs niet kon tonen omdat zij die diende achter te laten bij het Chinese consulaat in verband met een visumaanvraag.

Hij klaagt erin dat verband over dat het CBR bij de behandeling van de klacht geen rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval.

De examinator van het CBR heeft zich hulpvaardig en oplossingsgericht opgesteld door mevrouw een nieuw examenmoment aan te bieden op korte termijn, terwijl dit in de regel alleen mogelijk is als iemand er minstens 24 uur van te voren een melding van maakt dat hij niet kan beschikken over een identiteitsbewijs. Het had op de weg van mevrouw gelegen om aan de suggestie om een andere rijschool in te schakelen uitvoering te geven. Ook had zij meteen na inlevering van haar paspoort bij het consulaat via een spoedprocedure een identiteitskaart kunnen, verkrijgen, welke doorgaans binnen één dat wordt afgegeven.

Correcte bejegening - ongegrond

Instantie: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk

Klacht:

verzoekers partner niet toegelaten tot het rijexamen. Dit, omdat zij haar identiteitsbewijs niet kon tonen, omdat zij dat diende achter te laten bij het Chinese consulaat in verband met een visumaanvraag.

Oordeel:
Niet gegrond