Tussen gemeenten heen en weer gepingpongd

Op deze pagina

  Column
  Foto van een dakloze man

  Ko* leidt al jaren een zwervend bestaan. Om toch belangrijke post te kunnen ontvangen staat hij ingeschreven bij de gemeente Dordrecht. Tenminste, dat dacht hij. De gemeente verloor hem uit het oog en werd, zonder dat hij het wist, uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen. Toen Ko zijn identiteitskaart wilde vernieuwen, kwam hij hier achter en kreeg hij te horen dat hij bij Dordrecht helemaal niet aan het juiste adres is. Ko moet  zich melden bij een daarvoor speciaal aangewezen gemeente. Hij snapt hier helemaal niets van, waarom moet hij nou opeens naar een andere gemeente? Hij neemt contact met ons op. Onze medewerker Erna gaat aan de slag, volgens haar informatie klopt het doorverwijzen wel. Ko neemt daarom contact op met de gemeente Den Haag.

  Maar de uitdrukking van het kastje naar de muur blijkt weer eens van toepassing.  Ko krijgt te horen dat hij ook daar niet moet zijn! En zo komt hij weer terug bij de ombudsman. Verwarrend en Ko heeft nog steeds geen nieuwe identiteitskaart. Erna belt met de Haagse ombudsman voor uitleg. Volgens hem heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens al in 2015 aangegeven dat het helemaal niet de bedoeling is dat mensen die in Nederland dakloos zijn, worden doorverwezen naar een van de speciale gemeenten. Alleen Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen daar terecht. Ko moet kortom, gewoon weer in Dordrecht worden ingeschreven en een nieuwe identiteitskaart kunnen aanvragen.

  Wat een gedoe. Lastig en vooral ook verwarrend, want als je de wet letterlijk opvolgt, zou Ko naar Den Haag moeten gaan, terwijl de Rijksdienst nou juist weer zegt dat dat helemaal niet de bedoeling is. Ook voor de Nationale ombudsman voelt dit als een echte kastje-muur situatie. Voor een snelle oplossing, overlegt Erna met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Rijksdienst. Zij worden het eens dat het voor Ko het meest praktisch is als hij zijn zaken gewoon weer kan regelen in de gemeente waar hij  verblijft. Daarom vragen we de gemeente toch nog eens te bekijken hoe zij Ko kunnen helpen. En gelukkig is de gemeente daartoe bereid. De medewerkers van de afdeling burgerzaken blijken net naar een bijeenkomst van het ministerie over de Basisregistratie te zijn geweest en zijn geïnspireerd door de boodschap om voor mensen in dit soort situaties altijd zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Ko krijgt uiteindelijk toch weer een briefadres in de gemeente Dordrecht en kan alsnog zijn nieuwe identiteitskaart aanvragen. Een mooi voorbeeld waaruit maar weer eens blijkt dat systemen en regels nooit belangrijker mogen zijn dan mensen!

  *gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column