2011/258: Bezoekers homo-ontmoetingsplaats klagen over optreden BOA's tegen buitenseks

Rapportnummer
2011/258
Rapport

Een groep biseksuele- en homoseksuele mannen bezoekt al jaren het Noorderbos, dat ligt in het Recreatieschap Spaarnwoude. Jarenlang is deze ontmoetingsplaats gedoogd en op enig moment is besloten dat er opgetreden moest worden tegen naaktrecreatie en buitenseks.

De Stichting Platform Keelbos (verder: verzoekster) klaagt erover dat personen die vallen binnen haar belangengroep zich onheus bejegend en opgejaagd voelen door buitengewoon opsporingsambtenaren van het Recreatieschap Spaarnwoude op de homo-ontmoetingsplaats in het Noorderbos.

De Nationale ombudsman is ervan overtuigd geraakt dat er van op een razzia lijkende schoonveegactie geen sprake is. De BOA's voeren hun dagelijkse werkzaamheden uit, waarvan het uitvoeren van surveillances en optreden tegen buitenseks een onderdeel is. Dat zij gebruik maken van verrekijkers, acht de Nationale ombudsman gezien de omvang van het recreatiegebied niet onjuist. Discriminatie en het rondlopen met wapperende bonnenboekjes worden niet aannemelijk geacht. Het feit dat een BOA een keer heeft gezegd dat hij het afschuwelijk vond wat hij aantrof (iemand met zijn buik vol sperma), acht de Nationale ombudsman gezien de context niet zodanig dat moeten worden geoordeeld dat de BOA de man onheus heeft bejegend.

De Nationale ombudsman oordeelt voorts dat het onjuist is dat BOA's om identiteitsbewijzen vragen dan wel kentekens registreren in de gevallen dat geen strafbaar feit kan worden geconstateerd. Hiervoor ontbreekt de wettelijke basis nu onvoldoende is gebleken dat het voor de BOA's noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak.

Het vereiste van correcte bejegening is niet geschonden. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is onvoldoende gerespecteerd.

Instantie: Buitengewoon opsporingsambtenaren van het Recreatieschap Spaarnwoude

Klacht:

wijze van optreden tegen buitenseks

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Buitengewoon opsporingsambtenaren van het Recreatieschap Spaarnwoude

Klacht:

kentekens en/of identiteitsbewijzen genoteerd in de gevallen waarin geen strafbaar feit is geconstateerd

Oordeel: