2011/100: Staatssecretaris van Financiën weigert schadevergoeding nav problemen software Belastingaangifte

Rapportnummer
2011/100
Rapport

Verzoeker klaagt erover dat de staatssecretaris van Financiën zijn (herhaalde) verzoek om schadevergoeding in verband met problemen in de aangifteprogrammatuur van de Belastingdienst heeft afgewezen.

De Nationale ombudsman is het met de staatssecretaris van Financiën eens dat het voor verzoeker vervelend was dat de software van de Belastingdienst over de jaren 2006 en 2007 gebreken vertoonde. Het geheel afwijzen van deze claim doet dan ook geen recht aan de spelregel dat overheidsinstanties bij de afhandeling van schadeclaims een coulante opstelling innemen. Dit houdt onder meer in dat de overheid zich coulant opstelt indien vaststaat dat zij fouten heeft gemaakt. De Belastingdienst handelde door de claim af te wijzen in strijd met het redelijkheidsvereiste. De onderzochte gedraging achtte de Nationale ombudsman niet behoorlijk. De minister van Financiën wordt daarom in overweging gegeven om met verzoeker in overleg te treden om te komen tot een redelijke kostenvergoeding.

Instantie: Staatssecretaris van Financiën

Klacht:

herhaalde verzoek om schadevergoeding in verband met problemen in aangifteprogrammatuur afgewezen

Oordeel:
Gegrond