2010/222

Rapportnummer
2010/222
Rapport

Verzoeker heeft het waterschap Zeeuwse Eilanden gevraagd om kwijtschelding van de verschuldigde waterschapsbelasting over 2008.

Verzoeker klaagt erover dat het waterschap zijn aanvraag heeft afgewezen, omdat hij de door hem ontvangen belastingteruggaaf van de rijksbelastingdienst moest aanwenden ter betaling van de waterschapsbelasting.

Het waterschap kan een verzoek om kwijtschelding geheel of gedeeltelijk weigeren, als in het betreffende jaar een teruggave is (of nog moet worden) ontvangen, anders dan de voorlopige teruggaaf die niet voor beslag vatbaar is. Het waterschap heeft de belastingteruggaaf die verzoeker had ontvangen terecht aangemerkt als een bedrag waarvan de lokale belastingaanslagen moeten worden voldaan.

Motiveringsvereiste. De klacht over het waterschap Zeeuwse Eilanden is niet gegrond.

Instantie: Waterschap Zeeuwse Eilanden

Klacht: Verzoek om kwijtschelding verschuldigde waterschapsbelasting over 2008 afgewezen, omdat hij teruggave Rijksbelasting daarvoor kan gebruiken. Oordeel:
Niet gegrond