2010/185

Rapportnummer
2010/185
Rapport

Verzoeker werd op het politiebureau te Apeldoorn ingesloten en diende daar zijn sieraden af te geven. Na een paar dagen werd hij overgebracht naar het huis van bewaring te Zuphen. Toen hij daar weer met ontslag ging, bleek dat zijn oorbel was zoekgeraakt. Niet was gebleken waar de oorbel zoek was geraakt.

Verzoeker klaagde erover dat hij zijn oorbel niet heeft teruggekregen en dat hij evenmin een schadevergoeding heeft ontvangen.

De Nationale ombudsman oordeelde dat het juridisch gezien niet onjuist was de claim af te wijzen. Het behoorlijk omgaan met schadeclaims vergt echter meer van overheidsinstanties. Eenmaal hierop gewezen hebben de korpsbeheerder en de directeur van het huis van bewaring (na interventie door de Nationale ombudsman) besloten om de schade samen te vergoeden. De Nationale ombudsman heeft met instemming kennis genomen van de beslissing de schade alsnog te vergoeden.

Er is gehandeld in overeenstemming met het vereiste van goede samenwerking.

Instantie: Penitentiaire Inrichting Achterhoek

Klacht: Kwijtraken oorbel; geen compensatie van schade. Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland

Klacht: Zoekraken oorbel; compenseren schade. Oordeel:
Niet gegrond