Nationale ombudsman en Kinderombudsman zien knelpunten

Klachtafhandeling jeugdbescherming moet beter

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man met kind met rugzak bij school

  De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zien al langer knelpunten in de klachtenafhandeling binnen de jeugdbescherming. Zo is het voor kinderen met klachten moeilijk om hun weg te vinden. En zijn klachtregelingen van instanties in de jeugdbescherming onduidelijk of niet goed te vinden. De ombudsmannen hebben de problemen aangekaart in een brief naar alle verantwoordelijke organisaties.

  De ombudsmannen ontvangen regelmatig klachten van burgers over de manier waarop Gecertificeerde instellingen (GI's) omgaan met hun klacht. In de brief staan aanbevelingen ter verbetering daarvan, alsmede voor de gehele jeugdbeschermingsketen. Het gaat naast de GI's om de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en Veilig Thuis organisaties (VT's).

  Aanbevelingen

  De Nationale ombudsman en Kinderombudsman doen vier aanbevelingen:

  • Betrek kinderen op een goede manier bij alle klachtenprocedures;
  • Creëer een duidelijke en eenduidige klachtenregeling binnen de gehele jeugdbescherming;
  • Zet in op integrale klachtbehandeling (behandel de klacht vanuit z'n geheel);
  • Informeer volwassenen en kinderen over de vervolgstappen na een gegrond verklaarde klacht.

  De ombudsmannen blijven de ontwikkelingen in de klachtafhandeling binnen de jeugdbeschermingsketen volgen.

  Bijlagen

  Brief knelpunten klachtbehandeling jeugdbeschermingsketen (pdf, 68.71 kB)