Reactie minister van VWS op rapport Blijvende Zorg

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Verzorger en oudere dame aan bed

  In reactie op het rapport 'Blijvende zorg’ liet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Nationale ombudsman en de Tweede Kamer weten dat de rapporten van de ombudsman hem sterken in het besef dat het noodzakelijk is om samen met de partners te werken aan beter toegankelijke zorg.

  De minister benoemt daarbij meerdere, door het ministerie gestarte (regionale) projecten en andere ontwikkelingen. Daarnaast wijst hij nogmaals op de aankomende Contourennota, en de discussienota 'Zorg voor de toekomst'. Hierin worden voorstellen gedaan over de wijze waarop de zorg en ondersteuning in de toekomst beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Het rapport 'Blijvende zorg' zal hierin worden meegenomen.

  Tot slot werkt VWS nog aan een ouderenvisie, die in de eerste helft van 2021 zal verschijnen. Een nieuw kabinet zal verdere keuzes moeten maken over de wijze waarop de samenwerking in de zorg en ondersteuning kan worden verbeterd, aldus de minister.

  Om daadwerkelijke verbeteringen voor burgers bij de toegang tot zorg tot stand te brengen, gaat de Nationale ombudsman ervan uit dat de minister de rapporten en daarin genoemde aanbevelingen overdraagt aan het nieuwe kabinet om verder op te pakken.

  Bijlagen

  Brief Nationale ombudsman aan VWS inzake Blijvende zorg (pdf, 47.9 kB)