Nationale ombudsman onderzoekt onderbenutting van voorzieningen door kwetsbare ouderen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Oudere vrouw zit bij het raam

  De Nationale ombudsman ontvangt jaarlijks circa 30.000 klachten van burgers die in de knel zitten. Na een interventie of onderzoek blijkt dan regelmatig dat er vanuit de overheid voorzieningen beschikbaar waren, maar dat daar geen gebruik van is gemaakt. Het kan gaan om financiële regelingen, zoals bijzondere bijstand van gemeenten, toeslagen of kwijtschelding van lokale belastingen. Maar het kan ook gaan om ondersteuning door middel van diensten of producten, bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  De ombudsman is een onderzoek gestart naar de oorzaken van onderbenutting van vooral financiële voorzieningen door kwetsbare ouderen.

  Kwetsbare ouderen

  Het onderzoek richt zich met name op ouderen, die na pensionering een laag inkomen hebben, omdat er naast de AOW geen of weinig pensioen opgebouwd is. Deze ouderen hebben vaak ook te maken met toenemende kosten door een grotere zorgbehoefte. Daarnaast kunnen ook andere factoren ervoor zorgen dat deze ouderen in een heel kwetsbare positie terecht komen, zoals alleenstaand (eenzaam) zijn, digitaal niet vaardig zijn of het hebben van fysieke of psychische problemen.

  Aanpak onderzoek

  De komende maanden spreekt de ombudsman met kwetsbare ouderen zelf en met de professionals van de maatschappelijke organisaties die hun belangen behartigen. Naar verwachting wordt het onderzoek in het voorjaar van 2022 afgerond.