Huurcommissie kampt nog steeds met slechte bereikbaarheid, lange wachttijden en matige communicatie

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Echtpaar naast elkaar op de bank, kijkt verbaasd naar laptop

  De Nationale ombudsman ontvangt al enkele jaren regelmatig klachten over de Huurcommissie. Opvallend is dat veel mensen klagen over dezelfde soort problemen: de behandelingsduur van verzoeken; het gebrek aan informatie over de stand van zaken en de slechte bereikbaarheid.

  Volgens de ombudsman pakt de Huurcommissie deze problemen nog onvoldoende voortvarend op. De ombudsman heeft daarbij uiteraard begrip voor het effect van de coronacrisis op de dienstverlening. Maar de lange doorlooptijden zijn al langer een probleem en daarmee een aanhoudende zorg. De ombudsman verwacht dit jaar een extra inspanning van de Huurcommissie. Reinier van Zutphen: "Een conflict kan veel invloed hebben op het woonplezier van huurders. Juist daarom is het belangrijk dat burgers zich door de Huurcommissie gehoord en gezien voelen. Door goed bereikbaar te zijn, niet onnodig lang te moeten wachten op de uitkomst van een procedure en door tussentijds goed op de hoogte te worden gehouden van de voortgang."

  Ontwikkelingen volgen

  De ombudsman vindt het positief dat de Huurcommissie een actieplan "Aanpak achterstanden" heeft opgesteld. Maar blijft de ontwikkelingen met aandacht volgen. De situatie voor burgers moet dit jaar écht verbeteren. Volgens de ombudsman draagt de inzet van persoonlijk contact en informele behandelmethoden daar mogelijk aan bij. De ombudsman heeft veel ervaring op dit gebied en zal in gesprek met de Huurcommissie bekijken hoe zijn deskundigheid de organisatie op weg naar verbetering kan helpen.

  Reactie Huurcommissie

  De voorzitter van de Huurcommissie heeft gereageerd op de brief van de Nationale ombudsman. Hij geeft aan dat de ombudsman– naast de signaleringen van zaken die nog niet goed gaan –ook aandacht besteed aan de goede intenties, het harde werk en de inzet van de medewerkers van de Huurcommissie om op het goede spoor te komen. Dat vindt de voorzitter bemoedigend, maar hij geeft tegelijkertijd ook aan er nog niet te zijn. De voorzitter blijft graag met de Nationale ombudsman in gesprek over verdere mogelijkheden tot verbetering en kennisuitwisseling.

  Bijlagen

  Brief met reactie Huurcommissie (pdf, 113.88 kB)
  Brief terugblik klachtbehandeling Huurcommissie (pdf, 111.71 kB)