Zorgen over continuïteit geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor mensen met Wlz-indicatie per 2021

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Jonge vrouw met handen voor het gezicht

  Per 1 januari 2021 kunnen ggz-cliënten met een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg dichtbij, toegang krijgen tot de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De Nationale ombudsman ontvangt signalen dat het overhevelingsproces naar de Wlz vertraagd is. Dit baart de Nationale ombudsman zorgen.

  Om ervoor te zorgen dat alle ggz-aanvragen vóór 1 oktober 2020 beoordeeld zouden zijn, is het CIZ begin dit jaar gestart met de indicatiestellingen. Cliënten zouden dan tot 1 januari 2021 de tijd hebben om bezwaar te maken tegen een eventuele afwijzing. En de zorgkantoren zouden de zorg en ondersteuning tijdig hebben kunnen regelen. Dat is nu allemaal de vraag. Het aantal ggz-aanvragen voor een Wlz-indicatie per 2021 blijkt hoger dan verwacht en het afgeven van indicaties loopt in 2021 nog meerdere maanden door. De overgangswerkwijze is pas onlangs tot stand gekomen en de informatie daarover pas in de laatste weken van dit jaar aan de cliënten bekend gemaakt.

  Reinier van Zutphen: "Ik wil van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten op welke manier hij ervoor zorgt dat deze kwetsbare groep bij de overheveling naar de Wlz alsnog zo min mogelijk hinder ervaart. Burgers moeten niet zelf bij meerdere loketten hoeven aankloppen. De betrokken (overheids)instanties als CIZ, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, SVB en het CAK zijn aan zet om 'achter de schermen' de gevolgen van deze vertraging te regelen. Als acties van burgers nodig zijn, is het aan deze instanties om hen actief te benaderen."

  Blijvende Zorg

  In het rapport Blijvende zorg van 17 september 2020 liet de ombudsman het ministerie van VWS weten de ontwikkelingen rondom zorgvragen van burgers nauwgezet te volgen. Hij sprak daarbij de hoop uit dat de invoering van deze overheveling zorgvuldig zou verlopen, zonder hinder voor de mensen om wie het gaat.

  Bijlagen

  Brief aan staatssecretaris Blokhuis over overheveling ggz naar Wlz (pdf, 53.21 kB)