Reactie ombudsman op wetsvoorstel VWS

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman

  De minister van VWS heeft in zijn brief van 13 februari 2020 de Nationale ombudsman gevraagd om zijn reactie op het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting Wmo.

  Op 12 maart heeft de Nationale ombudsman zijn brief aan de minister VWS verzonden. Hierin geeft hij aan dat hij het versterken van integraal werken, het uitbreiden van de mogelijkheden van integrale geschilbeslechting en het verbreden van (integrale) klachtbehandeling door gemeenten van harte ondersteunt. Ook benoemt hij een aantal onduidelijkheden in de formulering van het huidige wetsvoorstel. Tot slot benadrukt de ombudsman het belang van het voortraject ter voorkoming van escalatie van conflicten tussen burger en overheid.

  Bijlagen

  Brief aan minister van VWS inzake wetsvoorstel Wmo (11 maart 2020) (pdf, 160.41 kB)
  Brief van minister VWS met verzoek advies Wmo wetsvoorstel (13 februari 2020) (pdf, 37.95 kB)
  Wetsvoorstel Wmo (15 januari 2020) (pdf, 139.8 kB)
  Toelichting bij wetsvoorstel Wmo (15 januari 2020) (pdf, 559.1 kB)
  Brief aan minister van BZK inzake integrale geschilbeslechting sociaal domein (10 januari 2018) (pdf, 249.61 kB)