Overheid moet omgang regelen met gegevens in in beslag genomen voorwerpen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Vrouw in auto toetst in op boordcomputer

  Domeinen, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie moeten afspraken maken over de verantwoordelijkheid voor en omgang met opgeslagen gegevens in in beslag genomen voorwerpen. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen roept hiertoe op naar aanleiding van een klacht. Van Zutphen: 'Steeds meer voorwerpen en voertuigen slaan gegevens op. Dat neemt in de toekomst alleen maar toe. De overheid heeft niet helder hoe met die gegevens om te gaan bij inbeslagname. Dat moet snel veranderen om te voorkomen dat iemands gegevens zomaar bij een ander terecht komen'.

  Domeinen bewaart in de praktijk vaak in beslag genomen goederen. Het OM is verantwoordelijk voor wat er met een voorwerp gebeurt. De politie is vaak degene die iets in beslag neemt. Daarmee zijn deze drie instanties verbonden met elkaar in het beslagproces. De Nationale ombudsman verwacht dan ook dat zij als geheel verantwoordelijkheid nemen en in overleg met elkaar passende maatregelen treffen over de omgang met en verantwoordelijkheid voor datadragende voorwerpen. De ombudsman wil ook dat de instanties heldere afspraken maken over hoe zij burgers hierover informeren en wat burgers zelf kunnen doen om hun gegevens te beschermen.  Hij ziet de Autoriteit Persoonsgegevens  als een belangrijke gesprekspartner voor de betrokken instanties.

  Ombudsman blijft kwestie volgen

  De Nationale ombudsman wil dat deze kwestie goed geregeld is voor de burger en daarom blijft hij dit onderwerp ook in 2021 nauwlettend volgen.