Nationale ombudsman biedt Vereniging van Universiteiten kennis en expertise over klachtbehandeling aan

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Student in bibliotheek

  De Nationale ombudsman biedt de Vereniging van Universiteiten (VSNU) zijn kennis en expertise over klachtbehandeling aan. Dat schrijft de ombudsman in een brief aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Medewerkers, studenten en derden moeten weten waar zij terecht kunnen met hun probleem, eerst intern en daarna extern. Om deze structuur in kaart te brengen hebben de VSNU en de Nationale ombudsman een overkoepelend stroomschema opgesteld. De Nationale ombudsman heeft daarbij ook naar zijn eigen rol gekeken.

  Reinier van Zutphen: "Omdat er veel verschillende klachtenprocedures zijn, is het goed dat universiteiten hun studenten en medewerkers en ook derden helpen met het vinden van de juiste weg. Het schema schetst de verschillende routes voor de behandeling van een klacht of probleem."

  Inrichten ombudsfunctie universiteiten

  De ombudsfunctionaris van een universiteit heeft een belangrijke rol in het op weg helpen van medewerkers, studenten en derden met een klacht. In de komende maanden zullen universiteiten aan de slag gaan met het (verder) inrichten van de ombudsfunctie en daarover gezamenlijk afspraken maken. De Nationale ombudsman gaat op verzoek van de VSNU meedenken over het inrichten van deze functie op universiteiten. Om de vaardigheden van deze ombudsfunctionarissen te versterken biedt de Nationale ombudsman onder andere alle universiteiten een workshop 'professionele klachtbehandeling' aan.

  Waarborging van het klachtrecht

  Medewerkers, studenten en derden hebben het recht om een klacht in te dienen over een universiteit. Deze klacht dient door de instelling zelf te worden behandeld. Als dat niet naar tevredenheid gebeurt, moet volgens de wet de weg naar een externe onafhankelijke tweedelijns klachtbehandelaar openstaan. Die rol vervult de Nationale ombudsman voor 11 openbare universiteiten. De ombudsman kan een oordeel geven over de vraag of een College van Bestuur al dan niet behoorlijk is omgegaan met een klacht.

  Reinier van Zutphen: "Als Nationale ombudsman is het mijn taak om ervoor te zorgen dat medewerkers, studenten en derden gebruik kunnen maken van hun klachtrecht. Als het nuttig of nodig blijkt om op een andere manier het klachtrecht te verbeteren op een universiteit, dan ben ik graag bereid daaraan bij te dragen."

  Bijlagen
  Brief aan minister Van Engelshoven 29 oktober 2020 (pdf, 48.56 KB) (48.56 KB)