Nationale ombudsman: nog steeds grote zorgen over problemen met Wmo-hulpmiddelen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Gehandicapte man in rolstoel in park

  Update 23 december 2019: Nationale ombudsman: nog steeds grote zorgen over problemen met Wmo-hulpmiddelen

  De Nationale ombudsman roept de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met klem op om per direct met gemeenten een oplossing te vinden voor de problemen van burgers met de levering en reparaties van hun Wmo-hulpmiddelen. Ondanks de inspanningen van de minister blijft de ombudsman signalen ontvangen dat het niet goed gaat.

  Met name uit gemeenten die een contract hebben met de hulpmiddelenleverancier met betalingsproblemen. Alternatieven als een overstap naar een andere leverancier blijken voor gemeenten gecompliceerd te zijn, onder meer vanwege overnameproblemen of Europese aanbestedingsregels.

  Reinier van Zutphen: "Burgers zijn nog steeds verstoken van hulpmiddelen en gemeenten zitten inmiddels met hun handen in het haar. Ik ga daarom vanaf vandaag zelf weer een oplossing zoeken voor de aan het actieteam voorgelegde klachten en zal gemeenten hiervoor benaderen. Nogmaals, gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen waar het gaat om hun zorgplicht, maar als het hen boven het hoofd groeit en uitvoerbare alternatieven niet voorhanden zijn, moet de minister de regie nemen. Ik verwacht dat de minister voorkomt dat burgers, die van hulpmiddelen afhankelijk zijn, de dupe worden van tekortkomingen in het systeem."

  Al eerder oproep aan minister en gemeenten

  In oktober 2019 spoorde de ombudsman gemeenten al aan hun verantwoordelijkheid te nemen. Op de vraag hoe de minister ervoor gaat zorgen dat de problematiek wordt opgelost, liet deze weten met betrokken partijen aan de slag te zijn om de praktijk beter te laten werken voor mensen met hulpmiddelen. Daartoe werd door de minister een actieteam opgericht om de klachten op te pakken. Ook werd een bestuurstafel in het leven geroepen met de VNG, hulpmiddelenleveranciers en belangenorganisaties.

  Update 13 november 2019: Ombudsman spreekt minister VWS over problemen met Wmo-hulpmiddelen

  Op 13 november heeft een gesprek plaatsgevonden tussen minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nationale ombudsman over de problemen rondom Wmo-hulpmiddelen. Dit gesprek was aangekondigd in de Kassa-uitzending van 12 oktober.

  Het actieteam dat de minister heeft ingericht, is voortvarend bezig om alle klachten van burgers op te lossen. Ook voor structurele problemen wordt naar oplossingen gezocht. Afgesproken is dat de minister en de Nationale ombudsman samen zullen optrekken om de problematiek rondom Wmo-hulpmiddelen aan te pakken.

  De Nationale ombudsman vindt het daarbij cruciaal dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen als inwoners aangeven problemen te ervaren rondom de levering en reparatie van Wmo-hulpmiddelen. In februari spreekt de ombudsman opnieuw met de minister over de resultaten tot dan toe.

  Wat vooraf ging (16 oktober 2019): Nationale ombudsman: gemeenten en minister VWS, los problemen met Wmo-hulpmiddelen snel op

  De Nationale ombudsman roept in een brief gemeenten op klachten van burgers over wachttijd en kwaliteit van levering, reparatie en vervanging van Wmo-hulpmiddelen snel op te pakken.

  Reinier van Zutphen: "Kijk goed naar wat zij nodig hebben en stuur hen niet 'van het kastje naar de muur'. Het gaat hier om mensen die vaak geheel van deze hulpmiddelen afhankelijk zijn. Om de deur uit te kunnen of om hun vrienden en familie te bezoeken. Kortom, om mee te kunnen blijven doen."

  De ombudsman richt zich ook tot de minister van VWS over de problemen met de Wmo-hulpmiddelen. We zijn inmiddels al vele onderzoeks-rapporten, debatten en Kamervragen verder en de problemen zijn er nog steeds. Daarom wil de ombudsman met de minister in gesprek om te horen hoe hij de problemen nu concreet gaat oplossen. In het rapport Zorgen voor burgers heeft de ombudsman meerdere keren knelpunten aangekaart rondom de decentralisatie en uitbesteding van taken. De ombudsman wil in een gesprek met de minister horen hoe hij ervoor zorgt dat het stelsel waarin gemeenten verantwoordelijk zijn gemaakt, voor burgers echt gaat werken.

  De Nationale ombudsman ontvangt al langer klachten van burgers over de wachttijd en kwaliteit bij levering, reparatie en vervanging van Wmo-hulpmiddelen. Het gaat met name om (elektrische) rolstoelen en scootmobielen. Ook zijn er nog problemen bij verhuizing naar een andere gemeente. Uit het recente rapport 'Meldactie hulpmiddelen' van de Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat deze problemen nog steeds niet zijn opgelost. Ook in het BNNVARA-programma Kassa zaterdag 12 oktober jl. werd dit bevestigd. Binnen een week ontving Kassa meer dan 800 reacties over dit onderwerp. Deze klachten zijn in een zwartboek gebundeld en aan de minister van VWS en de VNG aangeboden.

  Bijlagen

  Brief aan minister van VWS inzake problematiek Wmo-middelen (20 december 2019) (pdf, 73.9 kB)
  Brief aan college gemeenten (pdf, 53.54 kB)
  Brief minister VWS (pdf, 55.59 kB)