Belastingdienst/Toeslagen informeert huurders over 'verworven recht' op huurtoeslag na vragen ombudsman

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  vrouw en hond in huiskamer

  Update december 2019: uitspraak Raad van State heeft gevolgen voor 'verworven recht' huurtoeslag

  De Raad van State heeft recent een uitspraak gedaan die gevolgen heeft voor het ‘verworven recht’ op huurtoeslag. Volgens deze uitspraak herleeft het ‘verworven recht’ na een onderbreking van de huurtoeslag. Dat betekent dat huurders die in een bepaald jaar geen huurtoeslag kregen omdat hun inkomen of vermogen te hoog was, op basis van hun eerdere ‘verworven recht’ weer in aanmerking komen voor huurtoeslag, óók als hun huur dan boven de grens voor huurtoeslag ligt. Zie ook de website van de Belastingdienst.

  De Nationale ombudsman heeft aan Toeslagen gevraagd hoe en wanneer Toeslagen huurders met een verworven recht hierover gaat informeren. De voorwaarden die Toeslagen in zijn brief van april 2019 aan de 14.000 huurders met een verworven recht noemde, zijn door de uitspraak van de Raad van State immers niet meer actueel.

  Wat vooraf ging (5 december 2019)

  De Raad van State heeft kort geleden een uitspraak gedaan die gevolgen heeft voor het verworven recht op huurtoeslag bij een onderbreking.
  Als u hier vragen over hebt, neem dan contact met ons op.

  Wat vooraf ging (18 april 2019): Belastingdienst/Toeslagen informeert huurders over 'verworven recht' op huurtoeslag na vragen ombudsman

  De Belastingdienst/Toeslagen heeft 14.000 ontvangers van huurtoeslag deze maand een brief gestuurd over hun 'verworven recht' op huurtoeslag. De brief volgde op vragen van de Nationale ombudsman over de manier waarop Toeslagen huurders informeert over hun verworven recht en de gevolgen daarvan.

  Huurgrens en inkomensgrens

  Wie huurtoeslag aanvraagt, moet een huur hebben die onder de huurgrens ligt. Daarnaast mogen het inkomen en het vermogen niet te hoog zijn. Maar als iemand al huurtoeslag krijgt en zijn huur door een verhoging boven de huurgrens komt, houdt hij toch recht op huurtoeslag. Toeslagen past dit 'verworven recht' automatisch toe.

  Inkomensgrens blijft gelden

  Voor huurders die hun huurtoeslag als 'verworven recht' krijgen, gelden de inkomens- en vermogensgrenzen nog wel. Komt hun inkomen of vermogen daarboven, dan vervalt het recht op huurtoeslag. Bijvoorbeeld als er (tijdelijk) iemand met een eigen inkomen bij de huurder komt wonen. Of als ze eenmalig een groot bedrag krijgen.

  Verworven recht geldt niet meer

  Opnieuw huurtoeslag aanvragen kan dan pas als weer aan alle voorwaarden voor huurtoeslag wordt voldaan. Ook de huur moet dan weer onder de grens liggen. Het eerdere 'verworven recht' geldt dus niet meer als het recht op huurtoeslag is onderbroken.

  Huurders moeten op de hoogte zijn

  Huurders weten lang niet altijd dat ze een 'verworven recht' hebben. Of dat dit vervalt als hun recht op huurtoeslag wordt onderbroken. De Nationale ombudsman vindt dat zij hier wel van op de hoogte moeten zijn. Huurtoeslag is namelijk voor veel mensen onmisbaar. En als huurders weten dat zij bijvoorbeeld door het (tijdelijk) in huis nemen van iemand met een eigen inkomen hun verworven recht kwijtraken, maken zij misschien andere keuzes.

  De ombudsman wilde daarom van Toeslagen weten hoe deze groep geïnformeerd wordt. Toeslagen was het met de ombudsman eens dat het niet voldoende is om alleen informatie op de website van Toeslagen te zetten en stuurde daarom een brief aan de 14.000 ontvangers van huurtoeslag die nu een verworven recht hebben. Ook in nieuwe gevallen wil Toeslagen mensen informeren over hun verworven recht.

  De ombudsman vindt het een goede zaak dat Toeslagen ontvangers van huurtoeslag als verworven recht heeft geïnformeerd en dat ook in nieuwe gevallen gaat doen.