Zorgen over gevoel van urgentie bij de overheid over gevolgen Q-koorts

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Twee fietsen tegen een hek bij weiland

    De overheid mist een gevoel van urgentie bij de aanpak van Q-koorts. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die zich niet bewust zijn van een Q-koortsbesmetting een groot risico lopen op ernstige gezondheidsklachten en zelfs kans op overlijden. De patiëntenvereniging Q-uestion heeft nu haar zorgen geuit bij de ombudsman over het tempo waarmee de overheid de screening van risicogroepen organiseert. Zij gaat daarover met minister Bruins in gesprek. De ombudsman zal zich laten informeren over de uitkomst van dat gesprek.

    De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft in zijn onderzoek 'Q-koorts, een kwestie van erkenning' (maart 2017), VWS opgeroepen de verstrekkende gevolgen van Q-koorts te erkennen. De zorgen over mensen die chronische Q-koorts of QVS (Q-koortsvermoeidheidssyndroom) hebben, maar waarvan de diagnose nog niet is gesteld, zijn door recentelijk onderzoek alleen maar toegenomen. Screening van risicogroepen is daarbij van belang.

    Elf jaar na de Q-koorts epidemie zijn 95 mensen overleden, lijden 516 patiënten aan chronische Q-koorts en hebben tussen de 800 en 1000 mensen QVS. Sinds 2012 is de ombudsman betrokken bij de patiënten van Q-koorts en hij volgt de ontwikkelingen nauwlettend. De ombudsman heeft in zijn onderzoeken in 2012 en 2017 vastgesteld dat het voor patiënten, hun omgeving en nabestaanden van zeer groot belang is dat zij zich erkend voelen in de verstrekkende gevolgen van Q-koorts op hun dagelijks leven. Hij heeft de minister van VWS aanbevolen de aandacht voor en de activiteiten rond Q-koorts te borgen.