Update: reactie op rapport Geen thuis zonder Nederlands paspoort

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Twee Nederlandse paspoorten en daaronder een formulier met de bekendmaking voor verlenging van het Nederlanderschap

  In juli 2017 brachten de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman het rapport "Geen thuis zonder Nederlands paspoort" uit. Dit rapport gaat over mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen via een generaal pardonregeling, maar niet kunnen naturaliseren omdat zij de vereiste documenten niet hebben. De Nationale ombudsman riep de staatssecretaris op de samenwerking tussen de IND en gemeenten te verbeteren. Verder vonden de ombudsmannen dat de belangen en de situatie van kinderen en jongvolwassenen apart en expliciet betrokken moeten worden bij de beslissing op naturalisatieverzoeken.

  Reactie staatssecretaris

  Inmiddels heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gereageerd op dit rapport. Hij laat weten de aanbevelingen op te volgen om de samenwerking met gemeenten te verbeteren. Over het meewegen van de belangen van kinderen en jongvolwassenen, wil de staatssecretaris graag met de ombudsmannen in overleg.

  Overleg

  Intussen hebben de ombudsmannen en de IND in gesprekken verkend waar de ruimte zit om het belang van het kind en de jongvolwassene nadrukkelijker mee te wegen binnen het wettelijk kader. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de Kinderombudsman de staatssecretaris om een schriftelijke reactie gevraagd. De Nationale ombudsman blijft met de IND in gesprek over het betrekken van de belangen van jongvolwassenen bij beslissingen op naturalisatieverzoeken. Hierbij besteedt hij ook aandacht aan (nog te) ontvangen signalen.

  Bijlagen

  Reactie staatssecretaris op rapport Geen thuis zonder Nederlands paspoort (27 november 2017) (pdf, 119.34 kB)