Ombudsman onderzoekt klachtbehandeling van COA

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Bedden in een kamer in een opvang voor asielzoekers in Heumensoord

    De Nationale ombudsman onderzoekt de manier waarop het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) klachten van asielzoekers en advocaten behandelt. De ombudsman ontving signalen van advocaten en klachten over de klachtbehandeling van het COA. Hij toetst of de klachten worden behandeld volgens zijn richtlijnen, de ombudsvisie op professionele klachtbehandeling.

    In 2016 rapporteerde de Nationale ombudsman over de noodopvang in Heumensoord. Hij is sindsdien de klachtbehandeling door het COA blijven volgen. Met dit onderzoek wil de ombudsman de klachtbehandeling van het COA in beeld brengen en mogelijke knelpunten aanwijzen. Hij heeft daarom de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vragen gesteld. Ook gaat de ombudsman gesprekken voeren met medewerkers van het COA, asielzoekers en medewerkers van Vluchtelingenwerk. Daarnaast zal hij asieladvocaten naar hun ervaringen vragen. Verder zal hij dossiers van het COA onderzoeken. De ombudsman verwacht zijn onderzoek in het voorjaar van 2019 te kunnen afronden.