Ministerie van Financiën volgt aanbeveling op over vergoeden van rente aan ondernemers

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Een open portemonnee met briefgeld

  De Belastingdienst vergoedt in bijzondere gevallen coulancerente aan ondernemers. Het gaat om gevallen waarbij er door toedoen van de Belastingdienst een vertraging is ontstaan in de zogenoemde achterwaartse verliesverrekening, waardoor ondernemers renteschade lijden. Het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onder valt, volgt hiermee een aanbeveling van de Nationale ombudsman op.

  Drie afzonderlijke klachten

  De ombudsman deed de aanbeveling na onderzoek van drie afzonderlijke klachten van ondernemers. Zij klaagden erover dat ze renteverlies hadden geleden doordat zij hun verliesverrekeningsbeschikking te laat kregen. De Belastingdienst hoeft in dat geval geen coulancerente te vergoeden. Maar de Nationale ombudsman vindt dat daar in bepaalde situaties toch ruimte voor moet zijn.

  Vertraging

  De Belastingdienst heeft in principe een jaar de tijd om aangiften af te handelen. Zowel de Belastingdienst als de belastingplichtige moeten zich inspannen om de aanvraag tijdig af te handelen en zo renteschade te voorkomen. In de drie gevallen die de ombudsman onderzocht, was er sprake van inactiviteit aan de zijde van de Belastingdienst gedurende een meer dan geringe periode. In die situatie kan er aanleiding zijn om voor maximaal die periode coulancerente te vergoeden, vindt de ombudsman. De Belastingdienst heeft laten weten dit standpunt te onderschrijven.