1 jaar later: wat is er veranderd voor 'Vrouwen in de knel'?

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Een moeder en een kind die samen de was doen

  In juli 2017 publiceerde de Nationale ombudsman zijn onderzoek 'Vrouwen in de knel' naar de knelpunten, die vrouwen in de vrouwenopvang ervaren. Zo constateerde de ombudsman dat het regelen van een eigen inkomen voor de vrouwen complex is, hun schulden tijdens de opvang vaak verder toenemen en de hulpverlening aan hun kinderen lang duurt. Ook blijven vrouwen langer in de opvang dan nodig, door gebrek aan passende huisvesting.

  Ombudsman Reinier van Zutphen deed dan ook een dringend beroep op het ministerie van VWS en gemeenten om met zijn aanbevelingen aan de slag te gaan en deze knelpunten op te lossen. Omdat de ombudsman wil weten wat het resultaat is van zijn oproep, vraagt hij betrokken partijen in oktober aan tafel om dit te bespreken.

  In oktober 2017 heeft het ministerie van VWS gereageerd op het onderzoek van de Nationale ombudsman. Het ministerie van VWS is met de aanbevelingen uit het onderzoek aan de slag gegaan. De aanpak hiervan komt ook terug in een Kamerbrief van december 2017 van minister de Jonge (VWS) over het bericht uit de Telegraaf dat Blijf-van-mijn-lijf huizen overvol zijn. Hierin geeft de minister aan de knelpunten die de ombudsman signaleert, besproken te hebben met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en met partijen uit de uitvoeringspraktijk.

  Wie is aan zet?

  Naar aanleiding hiervan zou een inventarisatie gestart worden bij gemeenten over hoe zij de knelpunten uit het onderzoek van de ombudsman hebben opgepakt en waar zij nog ondersteuning bij nodig hebben. Het resultaat van deze inventarisatie zou in februari 2018 uitkomen. Voor de ombudsman is onduidelijk wat nu met deze inventarisatie gebeurd is. Wie is nu waarvoor aan zet? Wat is er gedaan en wat moet nog gebeuren om de knelpunten binnen de vrouwenopvang weg te nemen? Zijn de effecten van de gedane inspanningen al merkbaar voor de vrouwen in de opvang? En zijn hier mooie voorbeelden van te noemen? 

  Bijeenkomst

  Om antwoord te krijgen op deze vragen organiseert de Nationale ombudsman in oktober een bijeenkomst met de gemeenten en vrouwenopvanglocaties die bij zijn onderzoek betrokken zijn geweest. Ook nodigt de ombudsman de VNG, het ministerie van VWS, het ministerie van SZW, de Federatie Opvang en Toezicht Sociaal Domein hiervoor uit. Met deze partijen bespreekt hij dan de stand van zaken. Want zoals Van Zutphen bij het uitkomen van zijn onderzoek zei: "Het is zaak het voor deze kwetsbare groep vrouwen makkelijk te maken."