(Update 5 november 2018) Nationale ombudsman vraagt Bestuurscollege Bonaire nogmaals om reactie op aanbevelingen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  taxi's staan in de rij

  Op 9 november 2017 heeft de ombudsman het Bestuurscollege Bonaire nogmaals gevraagd om een schriftelijke reactie op zijn aanbevelingen. En verzoekt hierbij vooral ook toe te lichten wat voor concrete verbeteringen zijn doorgevoerd in het proces van verlening van taxivergunningen.

  Update 5 november 2018

  Het eilandbestuur van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft 30 oktober 2018 een nieuwe Commissie Openbaar Vervoer (COV) aangesteld. De Nationale ombudsman is tevreden dat onze aanbevelingen om een nieuwe commissie in te stellen is opgevolgd. Hiermee is een einde gekomen aan zeer langdurige onzekerheid van aanvragers van taxivergunningen. We blijven nauwgezet volgen of het niet alleen bij woorden blijft, maar of de mensen daadwerkelijk de informatie krijgen die ze nodig hebben.

  Bijlagen

  Brief aan bestuurscollege Bonaire inzake aanbevelingen taxivergunningverlening / 9 november 2017 (pdf, 113.05 kB)