Leeuwarden laat wsw-er al 2 jaar wachten op passend werk

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een man met beperking die een kartonnen doos in elkaar zet

  De gemeente Leeuwarden heeft te weinig gedaan om een verstandelijk beperkte vrouw te begeleiden naar passend werk. De vrouw kwam twee jaar geleden thuis te zitten nadat zij geplaatst was in een functie die niet passend bleek. Leeuwarden is vervolgens in woord maar niet in daad oplossingsgericht geweest, concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Zo maakte de gemeente afspraken met de moeder van de vrouw, maar kwam die afspraken niet na. Van Zutphen vraagt Leeuwarden nu de daad bij het woord te voegen. Daarnaast moet de gemeente het bij andere gevallen niet meer zover laten komen. De ombudsman blijft de komende jaren alert op burgers die in de verdrukking komen, zoals mensen met een arbeidsbeperking. 

  Wsw

  In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw'ers) vanwege een arbeidsbeperking. De overheid vindt het belangrijk hun kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Daarom zijn de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet (vanaf 1 januari 2015) in het leven geroepen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. In praktijk is de uitvoering vaak ondergebracht bij een gemeenschappelijke regeling. Die besteedt het op haar beurt weer uit aan één van de ongeveer 90 SW-bedrijven.  

  Gemeenten blijven verantwoordelijk

  In 2014 liet de Nationale ombudsman al weten dat gemeenten een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor hun inwoners met een arbeidsbeperking. Gemeenten blijven verantwoordelijk, ook al hebben zij de uitvoering van hun taken uitbesteed. Zij horen bij uitbesteding altijd de regie te houden. Van Zutphen: 'Dat betekent dat mensen met een probleem moeten kunnen rekenen op een luisterend oor bij hun gemeente en een informele, oplossingsgerichte aanpak als zij vragen of klachten melden. Stuur ze niet van het kastje naar de muur.'   

  Aandacht ombudsman

  De ombudsman blijft de komende jaren alert op burgers die in de verdrukking komen, zoals mensen met een arbeidsbeperking. 'Het gaat hier om kwetsbare mensen die vaak niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij verdienen extra aandacht. Toegang tot voorzieningen, zoals goede begeleiding door de gemeente naar passend werk, hoort daarbij. Daar blijf ik op hameren' aldus Van Zutphen.