Justitie moet kwalificatie Veterans MC als outlawclub herbeoordelen

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    motor met zijspan

    De motorclub Veterans MC wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid gekarakteriseerd als een zogeheten outlaw motorcycle gang (OMG). De ombudsman vindt dat de minister zich daarmee onvoldoende rekenschap geeft van de impact die het OMG-beleid kan hebben. Dit concludeert de Nationale ombudsman, tevens Veteranenombudsman in zijn onderzoeksrapport ‘Eens een outlaw, altijd een outlaw’. De ombudsman doet de aanbeveling om op grond van recente gegevens te beoordelen of de Veterans MC zich schuldig maken aan gedrag dat het aanmerken als OMG rechtvaardigt.

    De Veterans MC bestaat uit veteranen en actieve militairen die hebben gediend onder oorlogsomstandigheden, danwel hebben deelgenomen aan vredesmissies onder vlag van de VN of NAVO. De ombudsman is van oordeel dat er ten tijde van de start van het landelijke en integrale OMG-beleid in 2012, voor de politie verdedigbare redenen waren de Veterans MC te vermelden in de beleidsstukken. Maar de ombudsman meent dat de minister zijn standpunt dat de Veterans MC nog steeds aanleiding geeft om als OMG benaderd te worden, met steekhoudende argumenten had moeten onderbouwen toen de club om heroverweging verzocht. Gezien de gestelde grote gevolgen die het predicaat "outlaw" voor de club en haar leden heeft, had de minister naar het oordeel van de ombudsman desgevraagd serieus op die argumenten in moeten gaan, en zich daarbij op recente gegevens moeten baseren.

    Ook vindt de ombudsman het zorgelijk dat er bij het opstellen van het beleid dat grote impact kan hebben op diegenen op wie het wordt toegepast, geen oog is geweest voor het perspectief van de veteranen.