Gezinshereniging Eritreeërs zonder papieren wordt beter

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man en vrouw met kerstboom op de fiets

  De beoordeling van nareisaanvragen van Eritreeërs wordt aangepast waardoor het voor Eritreeërs zonder papieren makkelijker wordt om zich te herenigen met hun familie. Het uitvoeringsbeleid wordt nu aangepast en ook niet officiële documenten (van bijvoorbeeld een niet geregistreerd kerkelijk huwelijk) of ander bewijs zullen voortaan worden meegenomen bij de beoordeling. De Nationale ombudsman heeft met instemming kennis genomen van de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

  Eritreeërs komen vaak ongedocumenteerd (bijvoorbeeld geen ID-kaart, huwelijksakte of geboorteakte) naar Nederland hetgeen bij aanvragen voor gezinshereniging tot problemen kan leiden. De ombudsman ontving klachten over het wel heel strenge beleid ten aanzien van Eritrese gezinshereniging. Hoe toon je zonder documenten aan wie tot je gezin behoort en DNA onderzoek nauwelijks werd aangeboden? IND wilde alleen officiële documenten waaruit de gezinsband blijkt en die zijn er vaak niet of moeilijk te krijgen. De ombudsman besprak dit probleem met de IND. Dit beleid is nu versoepeld. De ombudsman zal de komende tijd blijven volgen hoe deze beleidswijziging in de praktijk zal uitpakken.

  Bijlagen

  Brief gezinshereniging Eritreeërs (pdf, 150.55 kB)