Nationale ombudsman onderzocht Wmo in Enschede

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  De Nationale ombudsman onderzocht de manier waarop de gemeente Enschede op onderdelen uitvoering geeft aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aanleiding voor het onderzoek waren signalen van de stichting 'Sociaal Hart Enschede' over de uitvoering van de Wmo in Enschede.

  Medewerkers van de Nationale ombudsman bezochten de gemeente Enschede en spraken met burgers, leden van de Stichting Sociaal Hart Enschede, medewerkers van de gemeente en met de externe klachtencommissaris van de gemeente. De Nationale ombudsman is onder de indruk van het constructieve krachtenveld dat in Enschede is ontstaan tussen burgers, gemeente en de stichting Sociaal Hart. ‘De gemeente staat er niet alleen voor in zijn taak en kan rekenen op kritische analyses en verbetersuggesties van de stichting.’

  De ombudsman heeft naar aanleiding van het onderzoek een aantal klachten van inwoners uit Enschede in behandeling genomen. In andere gevallen is samen met burgers gekeken of zij aan het juiste adres waren met hun klacht. Vaak ging het om een beslissing waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. De Nationale ombudsman doet geen verder onderzoek naar de uitvoering van de Wmo door de gemeente Enschede, omdat de ombudsman vertrouwen heeft in de door de gemeente ingezette weg. Inwoners uit Enschede kunnen uiteraard wel klachten over de uitvoering van de Wmo blijven indienen bij de Nationale ombudsman.

  De ombudsman krijgt geregeld klachten over de Wmo. Mensen klagen bijvoorbeeld over de inhoud van het keukentafelgesprek, korting op huishoudelijke hulp, de hoogte van de eigen bijdrage en indicaties voor zorg.

  Bijlagen

  Brief aan college van B en W Enschede (pdf, 93.53 kB)