Nationale ombudsman: nieuwe accenten in organisatie

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

  Sinds 1 april 2015 is Reinier van Zutphen gestart als Nationale ombudsman. Vanzelfsprekend kijkt een nieuwe ombudsman met frisse ogen naar het ambt en de organisatie waar hij verantwoordelijk voor is. Hij formuleert ambities voor zijn ambtstermijn en kijkt wat er organisatorisch voor nodig is om die ambities te realiseren.

  De ombudsman wordt ondersteund door substituut-ombudsmannen. De ambtstermijn van de twee zittende substituten, Addie Stehouwer en Marc Dullaert (Kinderombudsman), eindigt op 1 april 2016. Als nieuwe ombudsman heeft van Zutphen de mogelijkheid zijn eigen team samen te stellen. Zo kan hij accenten leggen die hij belangrijk vindt voor het uitoefenen van de taak van het Bureau Nationale ombudsman. De Tweede Kamer benoemt de nieuwe substituut-ombudsmannen. De ombudsman wil dan ook graag snel met de Tweede Kamer in overleg over de vacatures die per 1 april ontstaan. Van Zutphen heeft de voorzitter van de Tweede Kamer hierover geïnformeerd in zijn brief van 18 januari 2016. Op 1 februari a.s. treedt Joyce Sylvester aan als nieuwe substituut-ombudsman .

  Sinds zijn komst per 1 april heeft Van Zutphen bekeken wat organisatorisch nodig is om zijn ambities voor het ambt te realiseren. Dat vraagt veranderingen in de organisatie. De organisatie moet toekomstbestendig worden, en aansluiten bij ontwikkelingen binnen de maatschappij en de overheid. De contouren van de gewenste veranderingen worden steeds duidelijker. De veranderingen hebben gevolgen voor de structuur van de organisatie. Van Zutphen is in gesprek met de leidinggevenden en de Ondernemingsraad hoe hier  vorm en invulling aan te geven. De gesprekken hebben op dit moment een oriënterend karakter, doel is om in het najaar 2016 tot een blauwdruk voor deze structuur te komen.

  Van Zutphen: "Ik ben me ervan bewust dat verandering leidt tot onzekerheid en onrust over wat het gaat betekenen voor medewerkers. Ik vind het van het grootste belang om dit proces zorgvuldig en met alle vanzelfsprekende waarborgen te doorlopen en met iedereen in gesprek te blijven."