Zelfstandigen in de zorg kunnen weer aan de slag

Op deze pagina

    Nieuwsbericht

    De Nationale ombudsman heeft klachten ontvangen van ZZP-ers in de zorg die sinds het najaar 2013 niet meer beschikken over een Verklaring arbeidsrelatie-winst uit onderneming (VAR-wuo). Deze verklaring hebben zij nodig omdat de verklaring aangeeft dat hun klanten geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen. De Nationale ombudsman heeft bij de verantwoordelijke bewindslieden aandacht gevraagd voor deze problematiek. Inmiddels is er voor deze groep een oplossing bereikt. Zelfstandig zorgverleners kunnen voor de levering van zorg in natura direct met het zorgkantoor een contract gaan afsluiten.

    De Belastingdienst voert een strikt(er) beleid bij het verstrekken van een VAR-wuo. Dit hangt samen met het kabinetsbeleid dat gericht is op de aanpak van schijnzelfstandigheid. Door dit beleid konden veel zelfstandig zorgverleners sinds het afgelopen najaar niet beschikken over een Verklaring arbeidsrelatie-winst uit onderneming (VAR-wuo).

    Dit betreft de levering van zorg in natura, waarbij de zorgverlener gebruik maakt van een zorginstelling als bemiddelingsbureau. De Belastingdienst heeft in deze gevallen een VAR-loon verstrekt, omdat sprake zou zijn van een dienstbetrekking bij de zorginstelling. De voornaamste reden hiervoor is dat de zorginstelling de zorg heeft gecontracteerd bij het zorgkantoor. De zorgverlener dient te handelen conform dit contract. De zorginstelling blijft verantwoordelijk.

    Bij de Nationale ombudsman zijn hier klachten over binnengekomen. De Nationale ombudsman heeft bij de verantwoordelijke bewindslieden aandacht gevraagd voor deze problematiek en de klachten besproken met medewerkers van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Het kabinet heeft diverse brieven hierover naar de Kamer gestuurd. Op 9 mei 2014 is een passende oplossing in het vooruitzicht gesteld door het kabinet. Zelfstandig zorgverleners kunnen voor de levering van zorg in natura direct met het zorgkantoor een contract gaan afsluiten. Zij zijn dan zelf verantwoordelijk voor de gecontracteerde zorg, zodat zij aanspraak kunnen maken op een VAR-wuo.