Gezinshereniging vertraagd door problemen invoering nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een inburgeringsexamen

  De Nationale ombudsman heeft sinds begin november veel klachten ontvangen over de invoering van het nieuwe Basisexamen Inburgering Buitenland. Hoewel al bekend was dat de voorbereidingen voor de invoering van het examen niet gereed waren, is de invoering toch doorgezet per 1 november. Als gevolg hiervan hebben mensen vertraging opgelopen in de verblijfsprocedure, omdat het in november niet mogelijk was om examen af te leggen door technische problemen. Het examen is nodig om een Toegangs- en Verblijfsprocedure te starten bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst in het kader van gezinshereniging.                                                

  De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die belast is met de uitvoering van het examen heeft n.a.v. vragen van de ombudsman als tijdelijke oplossing laptops verstuurd naar ambassades zodat een offline examen kon worden afgenomen. Ook hier kon door technische problemen niet direct met afname examens worden begonnen. In totaal zouden 700 mensen gedupeerd zijn en een vertraging van 7 weken of meer hebben opgelopen.

  De ombudsman heeft in verband met de problemen bij de invoering ook contact opgenomen met de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken omdat zij ook bij het examen betrokken zijn. De IND zal rekening houden in hun procedures met mensen die door de tijdelijke stagnatie van de examens in de problemen komen. Mensen die van DUO een zogeheten klantnummer hebben ontvangen, kunnen zich melden bij de ambassade voor het maken van een afspraak voor het examen.

  De Nationale ombudsman heeft in een brief aan minister Asscher gevraagd om samen met betrokken organisaties een oplossing op maat te bieden voor gedupeerden en eventueel geleden schade te vergoeden. De ombudsman vind het een kwalijke zaak om het nieuwe examen door te voeren ondanks dat bekend was dat het systeem nog niet op orde was en is van mening dat dit in de toekomst niet meer op deze wijze mag voorkomen.

  Bijlagen

  Reactie van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (22 januari 2015).pdf (pdf, 237.45 kB)
  Zorgenbrief aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (31 december 2014).pdf (pdf, 135.41 kB)