DUO legt geen bankbeslag als stufi enige bron van inkomsten is

Op deze pagina

    Nieuwsbericht

    Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) legt vanaf 1 januari 2014 geen bankbeslag meer bij studenten die geld aan DUO verschuldigd zijn, maar wiens enige inkomstenbron studiefinanciering is. Dit voorkomt dat zij in financiële nood raken, omdat voor bankbeslag geen beslagvrije voet geldt. DUO heeft zijn beleid aangepast nadat twee studenten hierover bij de Nationale ombudsman klaagden.

    Op studiefinanciering mag geen beslag gelegd worden. Echter, wanneer het innen van schulden uit handen is gegeven aan een deurwaarder, kan deze via een bankbeslag wel aan de studiefinanciering komen. DUO vond deze situatie niet wenselijk in het geval studiefinanciering iemands enige bron van inkomsten is en paste zijn beleid aan. Op een later moment bekijkt DUO dan weer of de inkomenssituatie inmiddels is veranderd. Ze pakken de invordering van de schulden dan weer op als de desbetreffende persoon een ander inkomen krijgt.

    Als er meerdere inkomstenbronnen zijn kan DUO nog wel bankbeslag leggen. Maar dan is het belangrijk dat de deurwaarder rekening houdt met de beslagvrije voet, zodat de student blijft beschikken over het minimum inkomen om in zijn levensonderhoud te voorzien. DUO heeft over het nieuwe beleid afspraken gemaakt met deurwaarders.