Ombudsman start onderzoek naar uitblijven betalingsregelingen voor verkeersboetes

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Agent schrijft verkeersboete uit

    De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar het uitblijven van betalingsregelingen voor verkeersboetes. Burgers komen door de crisis steeds vaker in financiële problemen, zeker als het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) geen betalingsregeling wil treffen voor verkeersboetes die onder de zogenoemde Wet-Mulder vallen. Die lopen op tot 390 euro en met verhogingen wegens niet betalen tot wel 1170 euro.

    Brenninkmeijer: 'In tijden van aanhoudende financiële zorgen vraag ik mij ernstig af in hoeverre de opstelling van het CJIB en de minister van Veiligheid en Justitie om geen betalingsregelingen toe te staan nog wel behoorlijk is.' Hij vindt daarbij van belang dat niet alleen de bedragen van de zogenoemde Mulderboetes - voor lichtere verkeersovertredingen - fors zijn verhoogd tot maximaal 390 euro, maar dat er bij niet tijdig betalen ook nog eens zware verhogingen gelden. Bij de eerste aanmaning gaat het boetebedrag met 50% omhoog; bij de tweede aanmaning wordt het boetebedrag samen met de eerste verhoging met nog eens 100% verhoogd. Zo wordt een boete van 100 euro er een van 300 euro. Mensen die een boete niet kunnen betalen en die geen betalingsregeling krijgen, moeten dus al snel drie keer zo veel betalen. Zo kunnen mensen al snel financieel in de put raken.

    De ombudsman gaat aan tafel met het CJIB, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie om deze boetepraktijken en mogelijke alternatieven te bespreken.