Ombudsman pleit voor maatwerk bij uitvoering WOTS

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een raam met tralies

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, pleit voor meer maatwerk en vindingrijkheid om Nederlanders die gevangen zitten in het buitenland hun resterende straf uit te laten zitten in Nederland. Het doel van de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS) is te bevorderen dat Nederlanders die in het buitenland zijn veroordeeld, resocialiseren in de Nederlandse samenleving. Door de starre opstelling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden veel WOTS-verzoeken niet in behandeling genomen omdat er minder dan zes maanden reststraf overblijft. Betrokkenen moeten dan soms nog jaren vastzitten in het buitenland, hetgeen hun resocialisatie in Nederland niet ten goede komt, zegt Brenninkmeijer in het tv-programma Een Vandaag.

  Kamerleden en deskundigen uit het veld hebben al eerder gepleit voor het loslaten van de strikte toepassing van het criterium van zes maanden strafrestant. Ook de Nationale ombudsman heeft in zijn contacten met het Ministerie van Veiligheid en Justitie herhaaldelijk aangedrongen op meer maatwerk. Brenninkmeijer betreurt dat dit tot nu toe geen resultaat heeft gehad.   

  Klachten uit Panama en Venezuela

  De ombudsman ontving klachten van familieleden van Nederlanders die gedetineerd zijn in Panama en Venezuela. Eén van de gedetineerden, Samuel, is inmiddels te verzwakt om naar Nederland overgebracht te worden terwijl de Venezolaanse autoriteiten al veel eerder hiermee akkoord zijn gegaan. De ombudsman organiseerde een rondetafelbijeenkomst met deskundigen van Reclassering Nederland, Stichting Epafras, Stichting PrisonLAW, Keizer advocaten en het Ministerie van Buitenlandse zaken. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft afgezien van deelname aan deze bijeenkomst. Alle aanwezige partijen hadden onvrede en onbegrip over de uitvoering van de WOTS en zagen mogelijkheden om  deze WOTS-verzoeken in behandeling te nemen zonder afbreuk te doen aan het doel van resocialisatie

  De Nationale ombudsman beveelt in een brief het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan bij de uitvoering van de WOTS meer maatwerk en vindingrijkheid te leveren. Het vinden van een oplossing gericht op resocialisatie moet voorop staan.