Ombudsman onderzoekt Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Foto van twee huizen

    De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (stichting WEW) naar aanleiding van een klacht van een echtpaar uit Den Haag dat een Hypotheekgarantie had. Het echtpaar had een hypotheekschuld en hun woning werd gedwongen verkocht. De stichting WEW bleek hun woning op de veiling te hebben gekocht en met winst doorverkocht. Die winst was groot genoeg om de restschuld te voldoen. Maar toch vorderde de stichting de restschuld op bij het echtpaar.

    De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is onder meer verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De ombudsman heeft de stichting gevraagd of het gebruikelijk is dat ze zelf woningen aankoopt. Ook heeft hij gevraagd of deze situatie van het aankopen, met winst verkopen en tegelijkertijd toch een restschuld incasseren vaker voorkomt. Verder is hij geïnteresseerd in de relatie tussen enerzijds de taak als waarborgfonds en anderzijds het aankopen van woningen waarbij uit commerciële motieven de laagst mogelijke prijs wordt betaald.

    De ombudsman verwacht het onderzoek dit jaar af te kunnen ronden.