OM en politie handelden niet professioneel na onterechte vervolging

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Schaduwen van mensen

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat de politie Midden en West-Brabant en het OM Breda niet professioneel hebben gehandeld toen uit onderzoek bleek dat een man ten onrechte was vervolgd. Dit staat in zijn rapport over een man die onterecht beschuldigd is van mishandeling en verkrachting van zijn ex-vrouw. Het OM had veel eerder moeten erkennen dat er sprake is geweest van tunnelvisie. Door de vervolging is de man zijn baan kwijtgeraakt en het contact met zijn kinderen verloren.

  Verzoeker is na zijn echtscheiding - waarbij de kinderen bij hem bleven wonen – naar zijn zeggen het slachtoffer geworden van valse beschuldigingen door zijn ex van mishandeling en herhaalde verkrachting. Onderzoeken van onder andere de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken hebben dit ook aannemelijk gemaakt. Uit die onderzoeken is voorts gebleken dat verzoeker daarna het slachtoffer is geworden van een niet professioneel optreden van de politie en het OM. Politie en OM voerden een eenzijdige, slachtoffergerichte opsporing uit en maakten zich schuldig aan tunnelvisie. Verzoekers leven is hierdoor ernstig verstoord geraakt. Hierover heeft verzoeker direct na zijn vrijspraak door de rechter klachten ingediend bij politie en OM. De wijze waarop de politie en in het bijzonder het OM zijn omgegaan met die klachten, is op belangrijke punten niet behoorlijk.

  De Nationale ombudsman oordeelt dat het politie en OM heeft ontbroken aan deskundigheid om op een verstandige wijze om te gaan met de 'veeleisende' opstelling van de betrokken man. Hij vindt het jammer dat niet gekozen is voor deskundig uitgevoerde mediation om tot elkaar te komen, maar voor een bindend adviesprocedure waar de man uiteindelijk geen vertrouwen meer in had. Brenninkmeijer: 'Deze aanpak was goedbedoeld, maar schoot volstrekt te kort om recht te doen aan het onrecht dat de man is aangedaan.' Het gevolg daarvan is dat de man zeven jaar na zijn aanhouding nog altijd geen schadevergoeding heeft ontvangen. Toen het niet lukte om overeenstemming te bereiken hadden politie en justitie uit zichzelf een schadevergoeding moeten betalen, aldus Brenninkmeijer.

  De man is door de drie jaar durende rechtszaak het contact met zijn kinderen verloren. Zijn maatschappelijk bestaan als accountant in Nederland is onmogelijk gemaakt en hij werkt nu in het buitenland. Ook is in de media uitvoerig aandacht geweest voor deze zaak. De Nationale ombudsman beveelt de politie en het OM aan om zich te verdiepen in het onderwerp conflicthantering en zich van deskundigheid te voorzien om op een behoorlijke wijze om te gaan met situaties waarin burgers ten gevolge van fouten van de politie of het OM in de problemen komen. Het tonen van een menselijk gezicht vormt daarbij een belangrijke leidraad.