Nationale ombudsman onderzoekt online dienstverlening

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van man achter computer

  De Nationale ombudsman wil weten hoe burgers oordelen over hun online contacten met de overheid. Daarom brengt hij in kaart wat de ervaringen van burgers zijn in de online contacten met onder meer gemeente, UWV, SVB en de Belastingdienst.

  Hiermee wil de Nationale ombudsman de minister van Binnenlandse Zaken en andere bestuursorganen die hun dienstverlening via de computer gaan intensiveren, van informatie voorzien over wat voor de burger essentieel is. De Nationale ombudsman en het TROS televisieprogramma Radar hebben een enquête uitgezet om uit de eerste hand te weten te komen wat de ervaringen zijn.
  De enquête staat op de site van Radar.

  Burgerzaken

  Naast de enquête van Radar, wordt in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, ook een onderzoek gehouden onder de ambtenaren van de diensten Burgerzaken van gemeenten. Brenninkmeijer vindt het belangrijk om deze ambtenaren bij dit onderwerp te betrekken omdat zij dagelijks contact hebben met burgers. De ambtenaren achter het loket weten vanuit de praktijk waar het vaak misloopt voor burgers en waar de zaken zitten die burgers als storend kunnen ervaren en hoe het beter kan. Die inzichten zijn voor de Nationale ombudsman zeer waardevol. De resultaten worden half november verwacht.

  TNS/Nipo

  Tot slot heeft de Nationale ombudsman het onderzoeksbureau TNS/Nipo gevraagd om de overheidsdienstverlening te onderzoeken.
  Gekeken wordt wat burgers van belang vinden in het contact met de overheid. Dit onderzoek is inmiddels gestart. Het onderzoek is een vervolg op eerdere onderzoeken van TNS/Nipo naar overheidsdienstverlening in de jaren 2008, 2009 en 2010. Dit onderzoek wordt herhaald om te meten hoe burgers nu de overheidsdienstverlening oordelen. Bij de eerdere onderzoeken haalde de overheid een kleine 7 en dat vond de overheid toen niet genoeg. Wat is nu het cijfer?

  Heeft u een klacht over de digitale dienstverlening van de overheid, dan kunt u ons telefonisch (0800 33 555 55) of digitaal bereiken.