Ministerie van I&M onbehoorlijk bij A15

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van de A15

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu onbehoorlijk handelt door twee echtparen vele jaren in onzekerheid te laten vanwege plannen over achtereenvolgens de Betuweroute en de doortrekking van de A15 rondom hun woning. Beide echtparen, uit Boerenhoek en uit Helhoek, willen hun huizen verkopen, maar de onduidelijkheid rond de woningen schrikt kopers af. Brenninkmeijer concludeert in zijn rapport: 'De minister miskent de bijzondere schrijnendheid van de situatie van deze bewoners.' Het tv-programma Brandpunt besteedt zondagavond aandacht aan deze kwestie.

  Brenninkmeijer oordeelt dat het onredelijk en daarmee onbehoorlijk is dat de minister volstaat met toepassing van haar algemene beleidsuitgangspunten. Voor de beide echtparen biedt dat geen uitweg omdat zij nog jaren in onzekerheid zullen verkeren. De ombudsman spoort de minister aan om met de bewoners om tafel te gaan en een oplossing te vinden. Een van de mogelijkheden is de aankoop van hun woning door Rijkswaterstaat.

  Boerenhoek

  In oktober 2011 besteedde KRO Brandpunt eerder aandacht aan de situatie van een echtpaar uit Boerenhoek. Deze bewoners leven al ongeveer 23 jaar in onzekerheid over hun woonsituatie. Eerst zou hun huis moeten wijken voor de Betuweroute en vervolgens door de voorgenomen doortrekking van de A15. Dit heeft tot gevolg dat het echtpaar zijn emigratieplannen niet kan verwezenlijken omdat zij geen kopers vinden voor hun huis. Een bijkomende zorg voor de bewoners is de vraag in hoeverre zij nog geld moeten spenderen aan noodzakelijk onderhoud. Al in 1996 heeft de toenmalige Nationale ombudsman naar aanleiding van een klacht van het echtpaar in een rapport (96/612) geoordeeld dat de overheid zich moet inspannen om de nadelige gevolgen van de lange besluitvormingsprocedure voor individuele burgers tot een minimum te beperken.

  Helhoek

  Ook een echtpaar uit Helhoek ondervindt nadelige gevolgen van de besluitvormingsprocedure rond de A15. Sinds de aanvang van de plannen voor doortrekking van de A15 verkeren zij in onzekerheid over hun woning. Ondanks een besluit van de minister over de ligging van het tracé, blijft het tracé nog lang onduidelijk. Dit maakt verkoop van het huis onmogelijk en dat heeft grote consequenties voor hun dagelijks leven want het onderhoud van huis en tuin wordt hen vanwege gevorderde leeftijd te zwaar en ze willen ergens anders gaan wonen.