'Minister Timmermans kan beter excuses aan Iraanse studenten maken'

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Fietsende student

    De Nationale ombudsman vindt dat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken namens de overheid Iraanse studenten excuses moet maken. Op grond van hun Iraanse nationaliteit is hen in de Sanctieregeling jaren lang de toegang ontzegd tot een aantal gebouwen en (delen van) masteropleidingen. De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat de Nederlandse Staat zich met de Sanctieregeling schuldig heeft gemaakt aan ongeoorloofde discriminatie en dat de Staat daarmee onrechtmatig heeft gehandeld.

    De ombudsman stelt in een brief aan Timmermans dat het feit dat de Staat te goeder trouw zou hebben gehandeld en in de veronderstelling verkeerde dat het gemaakte onderscheid gerechtvaardigd was, volgens hem geen redenen zijn om af te zien van een excuus. Een excuus draagt bij tot herstel van de verhoudingen.