Bent u intermediair? Geef uw mening in deze vragenlijst

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van cartoonpoppetjes met spreekwolkjes boven hun hoofd

  De vragenlijst over complexiteit van de overheid is inmiddels gesloten.

  Ombudsman Alex Brenninkmeijer riep intermediair tussen overheid en burger op via deze vragenlijst hun ervaring met hem te delen over de complexiteit van de overheid. Want steeds vaker hoort hij alles zo complex is geworden dat zelfs experts het niet meer begrijpen, laat staan de doorsnee burger. De reacties die hij ondermeer via de vragenlijst heeft ontvangen geven de ombudsman een beeld van waar de problemen hem precies in zitten en wat de overheid eraan zou kunnen doen. 

  De resultaten presenteert de Alex Brenninkmeijer op 31 mei 2013 tijdens zijn ombudslezing. Ook gebruikt hij de gegevens voor zijn gesprekken met politici, bestuurders en ambtenaren. Enkele deelnemers van de vervolg-enquête wil hij graag uitnodigen voor een gedachtewisseling tijdens een lunch op zijn kantoor in Den Haag.

  Achtergrond enquête

  De enquête 'Complexiteit onder de loep' is een vervolg op de enquête die de ombudsman eind vorig jaar heeft gehouden over de vraag 'Waar loopt de burger in Nederland bij de overheid tegenaan?'. Maar liefst 2000 mensen hebben toen gereageerd: belastingadviseurs, medewerkers van het Juridisch Loket, van Humanitas, maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden, allen werkzaam als intermediair tussen overheid en burger.

  Uit hun reacties blijkt dat complexiteit, bureaucratie en gebrek aan empathie de belangrijkste boosdoeners zijn waardoor burgers vastlopen in hun contact met de overheid. Met deze vervolg-enquête gaat de ombudsman nu verder in op het thema complexiteit.