Ombudsman: voorziening nodig voor principiële weigeraars afstaan biometrische gegevens

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Foto van identiteitskaarten

    Burgers die die bij de aanvraag van een paspoort of een identiteitskaart  hun biometrische gegevens (vingerafdruk) niet willen afstaan aan de overheid hebben grote problemen. Deze relatief kleine groep kan vaak de meest simpele zaken niet regelen door het ontbreken van een identiteitsbewijs: ziekenhuisbezoek, post en pakketjes ophalen bij een postkantoor, het openen van een bankrekening, reizen naar het buitenland, stemmen, et cetera. Ook loopt deze groep elke dag het risico te worden opgepakt voor het niet meedragen van een geldig identiteitsbewijs. De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om op korte termijn een voorziening voor deze 'ongedocumenteerden' te treffen.

    De groep van principiële weigeraars, verenigd in de organisatie Vrijbit, dringt al geruime tijd aan op een tijdelijke voorziening, in afwachting van de uitkomst van tal van nationale en Europese juridische procedures. Brenninkmeijer: 'Zeker nu ook de overheid zelf heeft geconstateerd dat er diverse haken en ogen aan de opname en opslag van biometrische gegevens zitten, acht ik het niet behoorlijk om deze principiële weigeraars in de kou te laten staan.'

    De ombudsman wordt met enige regelmaat benaderd door burgers die zich zorgen maken over de informatieverzamelende activiteiten van de Nederlandse overheid. Brenninkmeijer: 'Als ombudsman vind ik het van belang dat de overheid in gesprek treedt met deze burgers en zich oplossingsgericht, redelijk en open opstelt.'