Ombudsmannen waarschuwen voor gevolgen huisbezoeken voor uitkeringen

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Foto van een vrouw die aanbelt

    Gemeentelijke ombudsmannen en de Nationale ombudsmannen waarschuwen staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken voor ongewenste effecten van het wetsvoorstel om onaangekondigd huisbezoek te doen bij uitkeringsgerechtigden. Een van de gevolgen is dat de uitkeringsgerechtigde op zijn uitkering wordt gekort als hij het onaangekondigde huisbezoek weigert binnen te laten. Het gaat bijvoorbeeld om controles van de bijstandswet, kinderbijslag, studiefinanciering of de AOW. Het wetsvoorstel wordt momenteel in de Tweede Kamer behandeld. Al eerder was de Raad van State eveneens kritisch.

    De gemeentelijke ombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen en de Nationale ombudsman wijzen in een brief aan de staatssecretaris op problemen die mogelijk ontstaan als dit wetsvoorstel wet wordt. Zij wijzen op een inbreuk op het grondrecht van huisrecht en de gevolgen van het afslaan van een huisbezoek. Ook vinden zij dat uitvoeringsinstanties per individueel geval moeten motiveren waarom een huisbezoek noodzakelijk is. Tot slot vinden zij dat er geen aandacht wordt besteed aan de privacyaspecten in de voorgestelde regeling.