Ombudsman onderzoekt schadevergoedingen van gemeenten aan burgers

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van schrijvende oudere vrouw, man staat op de achtergrond

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de gemeentelijke schadevergoedingspraktijk. Hij onderzoekt of de spelregels voor schadevergoeding zoals die zijn opgesteld voor ministeries, ook voor gemeenten toepasbaar zijn. Het onderzoek is hiermee een aanvulling op het rapport 'Behoorlijk omgaan met schadeclaims' van de ombudsman over de schadevergoedingspraktijk van ministeries.

  Gemeenten hebben een bijzondere positie ten opzichte van de burger. De lijnen tussen gemeente en burger zijn kort. Dit kan dilemma's opleveren bij het behandelen van schadeclaims. Daarnaast zijn gemeenten, anders dan ministeries, verzekerd tegen schade bij verzekeraars als OVO en Centraal Beheer Achmea en behandelen deze verzekeraars de schadeclaims. Ook hieruit kunnen dilemma's voortkomen bij het toepassen van de spelregels voor het behoorlijk omgaan met schadeclaims.

  De Nationale ombudsman brengt de klachten in kaart die hij heeft ontvangen over de behandeling van schadeclaims door gemeenten. Daarnaast voert de Ombudsman gesprekken met onder meer het Verzekeringsplatform Overheden (VPO), de verzekeraars en een aantal gemeenten. Naar verwachting wordt het onderzoek in november 2010 afgerond.

  Behoorlijk omgaan met schadeclaims

  Dit onderzoek is een aanvulling op het onderzoek van de Nationale ombudsman naar schadevergoeding door het rijk. Dat werd juni 2009 afgerond met het rapport 'Behoorlijk omgaan met schadeclaims'. Uit dit rapport vloeide een schadevergoedingswijzer voort met vijftien spelregels voor het behoorlijk omgaan met schadeclaims. Het kabinet betuigde in zijn reactie zijn instemming met dat rapport en gaf aan dat het de spelregels beschouwt als praktische handreiking voor de rijksoverheid voor de omgang met schadeclaims.