Nationale ombudsman start onderzoek naar kwaliteit individuele ambtsberichten

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van individuele ambtsberichten. Dit maakte hij vandaag bekend. Aanleiding voor het onderzoek zijn verschillende signalen van belangenorganisaties en klachten van asieladvocaten over het feit dat de kwaliteit van deze berichten soms te wensen overlaat. Voor asielzoekers kunnen deze ambtsberichten leiden tot afwijzing van een asielaanvraag en tot uitzetting. De Nationale ombudsman vindt dat de kwaliteit van ambtsberichten boven iedere twijfel verheven moet zijn.

  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan op aanvraag van de IND onderzoek doen in het land van herkomst van asielzoekers. Bijvoorbeeld omdat wordt getwijfeld aan het verhaal van de betreffende asielzoeker, of over de echtheid van identiteitspapieren van de asielzoeker. Het advies kan als algemeen ambtsbericht betrekking hebben op de algemene situatie in een bepaald land, of op de persoonlijke situatie van de asielzoeker: het individuele ambtsbericht.

  Onderzoek

  De Nationale ombudsman onderzocht eerder in 1998 de kwaliteit van deze individuele ambtsberichten. Hij formuleerde toen een aantal aanbevelingen ter verbetering van de totstandkoming van de berichten en het gebruik ervan. De verantwoordelijke ministers hebben deze aanbevelingen opgevolgd. In 2001 is vervolgens door het ministerie van Buitenlandse Zaken een zelfevaluatie gedaan. De uitkomsten van deze evaluatie gaven de Nationale ombudsman toen geen aanleiding tot een vervolgonderzoek.

  Echter, het afgelopen jaar bereikten de Nationale ombudsman klachten en signalen van belangenorganisaties en asieladvocaten over de kwaliteit van individuele ambtsberichten. Zo zou de informatie in deze berichten vaak onvoldoende relevant, onvoldoende recent, onvolledig en soms zelfs onjuist zijn. Omdat de ambtsberichten voor asielzoekers van levensbelang kunnen zijn, is de ombudsman van mening dat de kwaliteit ervan boven iedere twijfel verheven moet zijn. Daarom wil de Nationale ombudsman nagaan in hoeverre de totstandkoming en het gebruik van individuele ambtsberichten behoorlijk en zorgvuldig verloopt.

  Voor het onderzoek wordt bij het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij diverse betrokken organisaties informatie verzameld. Vragen die gesteld worden zijn bijvoorbeeld: hoe komt een ambtsbericht tot stand? Welke kwaliteitseisen worden hieraan gesteld? Welke consequenties worden verbonden aan de inhoud van deze ambtsberichten? Zijn de aanbevelingen uit het rapport uit 1998 nog relevant? De resultaten van het onderzoek worden dit najaar verwacht.