Afschaffen aangiftediskettes Belastingdienst veel te abrupt

Op deze pagina

    Nieuwsbericht

    Het afschaffen van aangiftediskettes door de Belastingdienst is veel te abrupt. Dit concludeert Alex Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman, naar aanleiding van een onderzoek dat hij vandaag publiceert. Honderdduizenden mensen die gewend zijn met de aangiftediskette hun belastingaangifte te doen, worden de dupe. Zij worden verplicht aangifte te doen via internet, of op papier. Voor veel mensen is toegang tot het internet niet vanzelfsprekend. En de papieren aangifte wordt vaak als ingewikkeld ervaren. De Nationale ombudsman beveelt de Belastingdienst aan door te gaan met het verstrekken van de aangiftediskettes inkomstenbelasting over het jaar 2007 en 2008. In de tussentijd zal gekeken moeten worden naar een adequate service voor belastingplichtigen die gebruik maken van diskettes.

    Sinds een groot aantal jaren biedt de Belastingdienst burgers de mogelijkheid om aangifte te doen met een aangiftediskette. Deze diskette bestaat uit een aangifteprogramma, en diverse hulp- en rekenprogramma's die het invullen van de aangifte vergemakkelijken. Het aantal aangiften per diskette daalt de laatste jaren. De Belastingdienst vindt het daarom niet meer rendabel door te gaan met deze manier van aangifte doen. In 2008 worden geen aangiftediskettes meer verstrekt, en zijn mensen aangewezen op het internet of op papieren aangiftebiljetten.

    Honderdduizenden gedupeerd

    Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat in 2008 honderdduizenden mensen gedupeerd worden als zij geen gebruik meer kunnen maken van de aangiftediskettes. Veel van deze mensen hebben geen internetaansluiting en vinden het papieren aangiftebiljet te ingewikkeld. De Nationale ombudsman is van mening dat dit daarom geen gelijkwaardige alternatieven zijn voor de vertrouwde diskette. Het afschaffen van de diskette is een inbreuk op de dienstbaarheid die van de Belastingdienst verwacht mag worden. Overwegingen van rendement mogen niet eenzijdig de doorslag geven. De Belastingdienst moet ervan uitgaan dat het vaak een bewuste keuze is om juist met de diskette aangifte te doen. Zaken als leeftijd, financiële situatie, moeilijkheden of onbekendheid met internet en het gemak en betrouwbaarheid van de diskette spelen hierin een rol. De Nationale ombudsman pleit ervoor door te gaan met het verstrekken van de aangiftediskettes inkomstenbelasting over het jaar 2007 en 2008. In de tussentijd zal gekeken moeten worden naar een adequate service voor belastingplichtigen die gebruik maken van diskettes.